Start Stöd Kontakt

Stöd

Inget ljud

Ljud spelas upp från internet så kontrollera att ditt internet fungerar. Ljud kommer inte att vara tillgängligt för ord som du har lagt till, importerat eller redigerat.

Importera ordlistor (WordBanker Pro)

Det enklaste sättet att skapa en ordlista är med ett kalkylblad. Kolumn A – Ditt språk, kolumn V det språk du vill lära dig

Spara som "csv, UTF-8 kommaavgränsad fil

Du kan också skapa filen med anteckningsblock, med hjälp av ett kommando mellan ord, dvs

Nästan, लगभग
Ensam, अकेला
Redan,पहले से ही

Och sedan spara den som en UTF-8-textfil


Om din fråga inte besvaras här snälla

Kontakta supporten