Quê hương Hỗ trợ Tiếp xúc

Ủng hộ

Không có âm thanh

Âm thanh được phát từ internet, vì vậy hãy kiểm tra internet của bạn có hoạt động không. Âm thanh sẽ không có sẵn cho các từ bạn đã thêm, nhập hoặc chỉnh sửa.

Nhập danh sách từ (WordBanker Pro)

Cách dễ nhất để tạo danh sách từ là sử dụng bảng tính. Cột A - Ngôn ngữ của bạn, Cột V là ngôn ngữ bạn muốn học

Lưu dưới dạng tệp “csv, UTF-8 được phân tách bằng dấu phẩy

Bạn cũng có thể tạo tệp bằng notepad, sử dụng lệnh giữa các từ tức là

Gần như, लगभग
Một mình, अकेला
Rồi, पहले से ही

Và sau đó lưu nó dưới dạng tệp văn bản UTF-8


Nếu câu hỏi của bạn không được trả lời ở đây, xin vui lòng

Liên hệ hỗ trợ